Søkort og navigation

Geodatastyrelsen er officiel dansk producent af søkort over farvandene omkring Danmark og Grønland.

De danske farvande er dækket af 66 søkort.
De grønlandske farvande af 105 søkort.

Geodatastyrelsen udgiver en række søkort i forskellige målestok, som danner grundlag for planlægning og gennemførelse af en sikker sejlads.

Søkort kan være både trykte kort, elektroniske kort til brug i ECDIS og digitale kort i forskellige formater.

Man kan ikke købe søkort direkte fra Geodatastyrelsen. Søkortene kan købes hos Geodatastyrelsens distributør og hos diverse forhandlere.

Indrapportering af fejl og mangler
Oplysninger om fejl og mangler i søkort samt nautiske publikationer bedes indberettes her:

Indberet

Søsterorganisationer
Vores udenlandske søsterorganisationer udgiver søkort, nautiske publikationer og efterretninger for søfarende i deres respektive lande.

Sejler du i andre farvande end de danske, anbefaler Geodatastyrelsen, at du benytter disse landes søkort, nautiske publikationer og efterretninger.