Geodatastyrelsens ansvarsområder

I Geodatastyrelsen indsamler, kvalitetssikrer og formidler vi autoritative data på ejendomsområdet og det hydrografiske område. Det gør vi på tværs af myndigheder og interessenter til gavn for hele samfundet. 

Nyt om martikel- og søkortlægning