Kontakt

Hvordan kommer du i kontakt med Geodatastyrelsen? 

Reception

7254 5000

Man - tor 8:30 - 16:00
Fredag 8:30 - 15:00

Matrikel og Ejendomsregistrering

7254 5000

Man - tor 12:00 - 15:00
Fredag 12:00 - 14:00

Find vej

Vi bor på 

Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

Find vej.

Sikker post til Geodatastyrelsen

Virksomheder
Digital post til Geodatastyrelsen via virk.dk

Det er obligatorisk for virksomheder og myndigheder at have en digital postkasse på Virk.dk til sikker digital kommunikation. Den bruges til at sende, modtage og besvare digital post mellem det offentlige og virksomheder. Du kan læse mere om digital post på virk.dk [link]

Geodatastyrelsen benytter digital post til at fremsende bebyrdende eller begunstigende post (f.eks. godkendelser, tilladelser, afgørelser, afslag og dispensationer) samt post med underskriftskrav til virksomheder.

Geodatastyrelsen modtager digital post fra virksomheder. 

Borgere

Borgere
Digital Post til Geodatastyrelsen via Borger.dk

Borgerdelen vedr. digital post bliver obligatorisk 1. november 2014. Men har du allerede en postkasse på borger.dk, så kan du benytte den til at sende digital post til Geodatastyrelsen. Læs om digital post på Borger.dk.

Undtagelser fra at bruge Digital Post
Lov om Offentlig Digital Post (§ 9) anfører følgende to undtagelser for anvendelse af digital post, hvor det følger af anden lovgivning, at en meddelelse skal sendes: 

1) I fysisk form eller,
2) digitalt på anden måde.

Sikker e-mail
Du kan fortsat sende sikker e-mail (dvs. signeret og/eller krypteret) med en DanID-signatur til Geodatastyrelsens hovedpostkasse gst@gst.dk . Det giver mulighed for at sende fortrolige og følsomme oplysninger pr. e-mail.

Vil du sende en krypteret e-mail til Geodatastyrelsen kræver det, at du har certifikat til vores hovedpostkasse gst@gst.dk . Et sådan kan hentes gratis hos Nets DanID A/S og skal lægges ind i dit e-mail-program. Link til NemID.

At din e-mail er signeret betyder, at Geodatastyrelsen kan være sikker på, at den er fra dig. Sender du en e-mail både signeret og krypteret, giver det både sikkerhed for, at du er afsender, og at e-mailen ikke har været læst af uvedkommende.Fakturarer til offentlige institutioner skal sendes elektronisk. For at kunne sende en faktura elektronisk til Geodatastyrelsen skal du anvende et såkaldt EAN-lokationsnummer. Dette nummer er entydigt og fungerer som elektronisk adresse på modtageren.

Udover EAN-nummeret skal din eFaktura angive Geodatastyrelsens referenceperson og/eller ordrenummer. Dertil kommer de normale krav til fakturaer, som fremgår af momsbekendtgørelsen.Geodatastyrelsens EAN-lokationsnummer er: 5798000864009.
Hvordan?
Her er en let og overskuelig måde at sende en elektronisk faktura via virk.dk:Yderligere spørgsmål om økonomi kan rettes til Geodatastyrelsens økonomi team:
gst-okonomi@gst.dk 
 
Bankoplysninger
Er du kunde eller debitor hos Geodatastyrelsen skal du bruge følgende bankoplysninger til indbetaling.Bankkonto: Reg.nr.: 0216

Konto nr.: 4069050042

IBAN: DK4702164069050042

SWIFT: DABADKKK

Danske Bank
Girostrøget 1
Høje Tåstrup
0800 Høje Tåstrup

Geodatastyrelsens CVR/VAT nummer er: 62965916. 
 
NemKonto
Reg.nr.:  0216
Konto nr.: 4069145078
IBAN: DK1602164069145078
BIC/SWIFT: DABADKKK

Kontakt Matrikel og Ejendomsregistrering

Du kan ringe til os på telefon 7254 5000

mandag - torsdag 12.00 - 15.00
fredag 12.00 - 14.00

Udenfor telefontiden er det ikke muligt at ringe til sagsbehandlerne, hverken på deres direkte telefonnummer eller via vores reception.

Udenfor telefontiden kan du i stedet ringe til vores reception og bede om at blive ringet om af en medarbejder fra Matrikel og Ejendomsregistrering. Vi bestræber os på at ringe tilbage samme dag.

Send en mail
Du kan altid sende en mail til Matrikel og Ejendomsregistrering på mat@gst.dk, hvor du kan bede om at blive ringet op eller du kan stille dit spørgsmål skriftligt.

Vær opmærksom på, at Geodatastyrelsen tager betaling for udarbejdelse af redegørelse om matrikulære forhold, da udførelsen af dette arbejde ligger ud over styrelsens almindelige myndighedsopgaver. Redegørelserne kan i mange tilfælde med fordel leveres af landinspektørfirmaer, der samtidig kan supplere med professionel rådgivning. Læs mere her [husk link] 

Landinspektører kan ved henvendelse om verserende matrikulære sager sende en mail direkte til den pågældende sagsbehandler og bede om en opringning. 

Geodatastyrelsen opdaterer ekspeditionstiden for matrikulære sager en gang ugentligt. Se den aktuelle status her. 

Hvis du vil søge om aktindsigt

Geodatastyrelsen behandler din anmodning om aktindsigt hurtigt og professionelt - og meget gerne i dialog med dig. 

Jo mere præcis din anmodning er, desto hurtigere kan vi give det det, du søger. 

Vi bestræber os på at sende alle dokumenter, der gives aktindsigt i, digitalt.

Anmodninger om aktindsigt bedes sendt til gst@gst.dk.