Køb af dybdedata og bathymetriske data

Gratis dybdedata
For gratis dybdemodel henvises til the European Marine Observation and Data Network på følgende link: https://portal.emodnet-bathymetry.eu/. Det skal bemærkes, at disse dybdedata er i lav opløsning og opdateres ikke jævnligt.
 
Køb af dybdedata
Geodatastyrelsen ejer et større antal opmålinger i de danske farvande. Geodatastyrelsens opmålinger er af varierende nøjagtighed, grundet opmålingerne er foretaget på forskellige tidspunkter og med forskellig teknologi. Af denne årsag kan købere ikke forvente, at samtlige opmålingsdata foreligger i høj nøjagtighed.
 
Visse opmålinger i Geodatastyrelsens besiddelse er ejet af andre aktører, hvorfor Geodatastyrelsen vil skulle indhente forudgående tilladelse, før data kan udleveres. Det skal ligeledes bemærkes, at Forsvaret skal sikkerhedsgodkende alle overførsler af dybdedata inden udlevering. Vi ansøger Forsvaret på dine vegne.
 
Såfremt du ønsker, at købe dybdedata, eller du har forespørgsler til datakvalitet, bedes du kontakte Geodatastyrelsen på soe_policy@gst.dk.
 
For priser henviser vi til vores prisliste.
 
Hvilke dybdedata er tilgængelige?
Du kan kontakte soe@gst.dk hvis du har spørgsmål vedr. dybdedata.
 
Kontakt venligst Geodatastyrelsen på soe_policy@gst.dk ved spørgsmål relateret til data, klassificering af ejerforhold samt rettigheder.

Kontakt

Søkort og Marine Data