Højesteretsdom om Geodatastyrelsens ophavsret til søkort

Højesteret afsagde d. 6. februar 2014 dom i en sag angående Geodatastyrelsens ophavsrettigheder til styrelsens søkort.

Højesteret fandt, at Geodatastyrelsen har ophavsretten til styrelsens søkort, jf. ophavsretsloven og Plakat nr. 4000 af 16. april 1816. Højesteret udtalte bl.a.  at ”enkelte kartografiske elementer ikke i sig selv kan anses for beskyttet, men at udvalget og kombinationen af disse elementer kan være beskyttet”.

Højesteret udtalte, at selskabet ulovligt havde krænket Geodatastyrelsens ophavsret, idet selskabet havde efterlignet Geodatastyrelsens søkort, og at selskabets salg af søkort i Danmark udgør en krænkelse af Geodatastyrelsens rettigheder.

Læs dommen her:

Søkort Danmark og Forvaltning