Vilkår og priser

Geodatastyrelsens produkter er ophavsretsbeskyttet. Det betyder, at styrelsen har immaterielle rettigheder til produkterne og opdateringerne heraf.

Det kræver tilladelse fra Geodatastyrelsen, såfremt man ønsker at anvende (dele af) ét eller flere af styrelsens produkter. Du kan læse mere reproduktionstilladelse her.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte styrelsen på soe_policy@gst.dk.

Højesteretsdom om Geodatastyrelsens ophavsret
Højesteret afsagde den 6. februar 2014 dom i en sag, hvor et selskab krænkede Geodatastyrelsens ophavsrettigheder til styrelsens søkort.

Læs mere om dommen her

Priser
Du kan læse mere om salg til private her

Henvender du dig som virksomhed eller myndighed, kan du læse mere om salg til virksomheder og myndigheder her

Du kan finde Geodatastyrelsens prisliste for søkort og maritime data solgt gennem styrelsen her.