Fritidssejlads

Nye udgaver af papirsøkort
Geodatastyrelsen har i 2020 udgivet ti nye udgaver af papirsøkort samt et helt nyt papirsøkort (tildelt nr. 121), som viser det nye rutesystems elementer. Samtlige papirsøkort over Skagerrak, Kattegat og den nordlige del af Sundet er således udskiftet med nye udgaver og det nye kort.

Sjöfartsverket har samtidig udgivet nye udgaver af de svenske papirsøkort over Skagerrak, Kattegat og den nordlige del af Sundet.

De nye udgaver af kortene og det nye kort giver fritidssejlerne mulighed for at forholde sig til de store ændringer, som rutesystemet medfører. Herunder til de ændringer som er sket med den flydende afmærkning.

Herunder kan du se, hvilke nye udgaver af kortene og det nye kort, der viser det nye rutesystem.

Kort Titel Udgave
92 Skagerrak 15. udgave april 2020
100 Kattegat 11. udgave april 2020
101 Kattegat, N-lige del 2. udgave april 2020
102 Kattegat, S-lige del 14. udgave april 2020
121 Kattegat, Ålbæk Bugt 1. udgave april 2020 (nyt kort)
122 Kattegat, Aalborg Bugt 8. udgave april 2020
123 Kattegat, Læsø Rende 2. udgave april 2020
124 Kattegat, S for Anholt 2. udgave april 2020
128 Kattegat, Samsø Bælt 14. udgave april 2020
129 Kattegat, SE-lige del 9. udgave april 2020
131 Sundet, N-lige del 6. udgave april 2020

Du kan finde detaljer om de nye udgaver af papirsøkort og det nye søkort i Søkortrettelser nr. 13, 2020, som udkom den 3. april 2020.

Geodatastyrelsens papirsøkort distribueres igennem Rosendahls A/S, og de kan købes her.

Nye udgaver af elektroniske søkort
Generelt anvender fritidssejlere ikke ECDIS og de dertil hørende elektroniske søkort (ENC). Derimod anvender fritidssejlerne i vid udstrækning elektroniske søkort fra private kortproducenter. Fritidssejlerne anvender disse elektroniske søkort i søkortplottere eller i apps (på tablets eller mobiltelefoner) fra private leverandører.

Geodatastyrelsen sender kontinuerligt opdaterede søkortdata til en række af de private producenter af elektroniske søkort. Det er de private kortproducenter, som selvstændigt afgør, hvornår de gør brug af Geodatastyrelsens søkortdata til at opdatere deres egne elektroniske søkort.
Som fritidssejler skal man være opmærksom på, at opdateringer af elektroniske søkort til brug i søkortplottere og til brug i apps til tablets og mobiltelefoner styres af de private leverandører. Søg derfor information hos de private leverandører og kortproducenter om, hvornår deres elektroniske søkort opdateres, herunder hvornår det nye rutesystem vil fremgå af deres elektroniske søkort.   

Oplysninger om, hvilke private producenter af elektroniske søkort, som Geodatastyrelsen har aftale med, findes på vilkår og priser.

Geodatastyrelsens papirsøkort nr. 100 giver et godt overblik over alle rutesystemets elementer i Kattegat. Selvom om man som fritidssejlere normalt foretager sejlads på basis af elektroniske søkort, kan det være en fordel at anskaffe sig dette papirsøkort og eventuelt også andre papirsøkort.