Erhvervssejlads

Nye udgaver af papirsøkort
Geodatastyrelsen har i 2020 udgivet ti nye udgaver af papirsøkort samt et helt nyt papirsøkort (tildelt nr. 121), som viser det nye rutesystems elementer. Samtlige papirsøkort over Skagerrak, Kattegat og den nordlige del af Sundet er således udskiftet med nye udgaver og det nye kort.

Sjöfartsverket har samtidig udgivet nye udgaver af de svenske papirsøkort over Skagerrak, Kattegat og den nordlige del af Sundet.

De nye udgaver af kortene og det nye kort giver skibsfarten mulighed for at forholde sig til de store ændringer, som rutesystemet medfører. Herunder til de ændringer som er sket med den flydende afmærkning.

Det nye papirsøkort nr. 121 giver en bedre dækning af Skagen og Ålbæk Bugt, hvor skibe med stor dybgang foretager overførsler af laster som olie, flydende gas eller bulkladninger (ship-to-ship tranfer operations).

Noter, som oplyser om minimumsdybde og maksimal dybgang for de anbefalede ruter og dybvandsruterne, findes i de nye udgaver af kortene og det nye kort nr. 121.

Herunder kan du se, hvilke nye udgaver af kortene og det nye kort, der viser det nye rutesystems elementer.

Kort Titel Udgave
92 Skagerrak 15. udgave april 2020
100 Kattegat 11. udgave april 2020
101 Kattegat, N-lige del 2. udgave april 2020
102 Kattegat, S-lige del 14. udgave april 2020
121 Kattegat, Ålbæk Bugt 1. udgave april 2020 (nyt kort)
122 Kattegat, Aalborg Bugt 8. udgave april 2020
123 Kattegat, Læsø Rende 2. udgave april 2020
124 Kattegat, S for Anholt 2. udgave april 2020
128 Kattegat, Samsø Bælt 14. udgave april 2020
129 Kattegat, SE-lige del 9. udgave april 2020
131 Sundet, N-lige del 6. udgave april 2020

Du kan finde detaljer om de nye udgaver af papirsøkort og det nye søkort i Søkortrettelser nr. 13, 2020, som udkom den 3. april 2020.

Geodatastyrelsens papirsøkort distribueres igennem Rosendahls A/S, og de kan købes her.

Nye udgaver af elektroniske søkort
Geodatastyrelsen og Sjöfartsverket har i 2020 frigivet nye udgaver af de elektroniske søkort (ENC), som viser det nye rutesystems elementer.
Disse ENC anvendes af den professionelle skibsfart i skibenes elektroniske kortvisning- og informationssystemer (ECDIS).

De nye udgaver af ENC giver skibsfarten mulighed for at forholde sig til de store ændringer, som rutesystemet medfører. Herunder til de ændringer som er sket med den flydende afmærkning.
Geodatastyrelsens papirsøkort nr. 100 giver et godt overblik over alle rutesystemets elementer i Kattegat. Selvom om du som navigatør normalt foretager sejladsplanlægning på basis af ENC og ECDIS, kan det være en fordel at anskaffe sig dette papirsøkort og eventuelt også andre papirsøkort.

Noter, som oplyser om minimumsdybde og maksimal dybgang for de anbefalede ruter og dybvandsruterne, findes i de nye udgaver af ENC. De er tilknyttet de enkelte ruteelementer og kan kaldes frem ved anvendelse af funktionen Pick Report.