Elektroniske søkort (ENC)

ENC er strukturerede objektorienterede datasæt. Alle objekter er defineret som punkter, linjer eller flader i et koordinatsystem.

De danske farvande var allerede dækket af ENC (Electronic Navigational Chart) i 2000.

IHO (International Hydrographic Organization) opdaterer et katalog, hvor man kan se den aktuelle udbredelse af ENC.

For ENC er produktionsstandarden S-57 version 3.1. I denne standard er der blandt andet inkluderet såkaldte objekt- og attributkataloger med angivelse af objekt- og attributklasser for produktion af ENC. I ENC er data således indlagt som objekter (med en geografisk reference) med tilhørende attributter (informationer).

Elektroniske søkort kan indeholde mange flere oplysninger end papirsøkortene, men navigatøren må ikke foranlediges til at tro, at den elektroniske udgave er mere nøjagtig end papirsøkortene. Danske ENC er som udgangspunkt fremstillet ved en vektorisering (digitalisering) af papirsøkortets indhold.

I forhold til anvendelse af papirsøkort er der flere fordele ved anvendelse af et ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) med ENC.

Den mest synlige fordel er integrationen af søkort, positionsbestemmelse og navigationsrelaterede informationer.

 

Indeks over grønlandske ENC'er

Her kan du se, hvordan de grønlandske farvande er dækket af ENC.

På det online webkort kan du se, hvilke ENC'er, der dækker et givent farvand, og se oplysninger om de enkelte celler. 

Indeks over danske ENC'er

Her kan du se, hvordan de danske farvande er dækket af ENC.

På det online webkort kan du se, hvilke ENC'er der dækker et givet farvand, og du kan se oplysninger om de enkelte celler. 

Af andre fordele er der blandt andet:

  • "Real-time"-visning af skibets position i søkortet
  • Automatisk rutemonitorering
  • Situationsafhængig visning af data
  • Reducering af menneskelige fejl ved rettelse og opdatering af søkortene
  • Indkodning af diverse parametre for alarmer i forhold til skibets position og bevægelse

ECDIS er således et system, der hjælper navigatøren til at tage velkvalificerede beslutninger. Populært sagt kan ECDIS "scanne" området i en given vinkel foran skibet og advare om farer.

I de danske farvande er der fuld dækning af ENC. Dette er dog ikke tilfældet for de færøske og de grønlandske farvande.

Geodatastyrelsen indgår i et internationalt samarbejde og sender vores ENC til det lokale "Regional ENC Coordination Center" (RENC), der ligger i England og hedder ”IC-ENC”.

Læs mere om de elektroniske søkort i publikationen ”Den danske Lods - Generelle oplysninger”.